HakkımızdaNeden Pera Yazılım?İnsan KaynaklarıReferanslarBize Ulaşın
Ambalaj sektöründe üretim gerçekleştiren firmaların üretim ve stoklarının barkod teknolojisi ile takibini gerçekleştiren yazılım, firmanın iş yükünü hafifletmek ve kontrolünü en süt seviyeye çıkarmak için projelendirlmiştir.

Alüminyum kap, alüminyum folyo, alüminyum kapak, pvc streç, plastik (çatal, kaşık, bıçak vb.) üretimlerini gerçekleştiren işletmelerin kullanımına özel yapılandırılmış yazılım ile tüm işleyişinizi kontrol altına alarak güvenli ve kontrollü bir yapıya ulaşabilirsiniz.
Alüminyum Kap, Karton Kapak, OPP, Plastik Planlama ve Üretim Yönetimi

Sistem Bilgilendirmesi ve Ayarlar

Gıda tüketimine uygun üretim yapan işletmelerin kalite standartları gereği BRC lop ve ISO 22000 kontrollerini sorunsuz bir şekilde geçmelerine yardımcı olur.

Ham maddelerin mamül olarak çıkış sürecinde minimum ölçüde fire verilip maksimum verim alınması sağlanır.

Üretim hattı, personel performansı, sevkiyat ve stok takibini standartlara uygun, hızlı ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile yapılmasında büyük kolaylık sağlanır.

Ham madde alış ve mamül satış sürecindeki siparişleri ayrı ayrı kontrol altına alınmasına ve sürecin planlanmasına uygun olarak barkod teknolojisi yapısında oluşturulmuştur.

Yazılım;

- Üretilecek Stoklar,

- Ham Madde,

- Sarf Malzeme,

- Satış Siparişleri,

- Cari Kartları,

- Personel Kartları,

- Kalıplar,

- Ayarlar,

- Barkod Yazdır,

- Barkod ile Üret,

- Barkod ile Sevket,

- Sevkiyat Özeti

olmak üzere 12 ana modülden oluşmaktadır.

Üretilecel Stoklar

Alüminyum kap, opp kaplı karton kapak, plastik çatal, kaşık, bıçak üretimi için sistemde tanımlanması gereken stoklar, üretilecek stoklar olarak sisteme tanıtılır.

Stok kartları listesinden yeni stok kartı tanımlanabilir, seçili stok kartı düzeltilir ve silinir.

Oluşturulan stok kartları stok türüne ve aranacak bilgiye göre, seçili alanda aramaya göre filtrelenebilir yapıda oluşturulmuştur.

Sisteme kaydedilen stok kartlarının her biri için üretim kartları oluşturulur ve düzenlenecek üretimlerin buradaki verilere göre oluşturulması sağlanır. Stok kart listesinden seçilen stok için tek tuşla seçili stok hareketleri dökümü anlık olarak alınır.

Aynı zamanda seçilen stok için giriş - çıkış işlemleri gerçekleştirilir. Stok kartına gerçekleştirilen giriş - çıkış hareketleri, Stok Hareketleri alanında listelenir. Liste üzerinde, işlem yapılan ilk ve son tarihe göre, stok türüne görei hareket türüne göre (giriş - çıkış), stok adına ve ekstra aranacak bilgi verisine bağlı olarak geniş filtreleme ile etkin raporlamalar alınması sağlanır. Stok hareketleri listesinden, seçilen stok için tek tuşla seçili stok envanteri dökümü anlık olarak alınır.

Stok envanteri, stok hareketinin gerçekleştirildiği ilk ve son tarih, stok hareketi türü, stok türü ve stok adına göre filtrelenebilir.

Stok kartları listesinden seçili stoğa ait üretim planı oluşturulabileceği gibi üretim planlama alanı kullanılarak da yeni üretim kartı sisteme tanımlanabilir. Yeni üretim kartı tanımlanırken stok seçilir ve stok verileri otomatik olarak karta yansır ve üretim planının hazırlanması için gerekli alanlar doldurulmak üzere açılır.

Üretim kartlarının oluşturulduğu ilk ve son tarihe, üretim türüne, makineye, stok adına, kullanılan ham maddeye, vardiyaya ve aranacak ekstra kelimeye göre filtreleme yapılır.

Ham Madde

Alüminyum kap, opp kaplı karton kapak, plastik çatal, kaşık, bıçak üretimi için sistemde tanımlanması gereken ham maddeler, ham madde kartları olarak sisteme tanıtılır.

Ham madde kartları listesinden yeni ham madde kartı tanımlanabilir, seçili ham madde kartı düzeltilir ve silinir.

Oluşturulan ham madde kartları ham madde türüne ve aranacak bilgiye göre, seçili alanda aramaya göre filtrelenebilir yapıda oluşturulmuştur.

Aynı zamanda seçilen ham madde için giriş - çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

Ham madde kartına gerçekleştirilen giriş - çıkış hareketleri, Ham madde Hareketleri alanında listelenir.

Liste üzerinde, işlem yapılan ilk ve son tarihe göre, ham madde türüne göre hareket türüne göre (giriş - çıkış), ham madde adına ve ekstra aranacak bilgi verisine bağlı olarak geniş filtreleme ile etkin raporlamalar alınması sağlanır.

Ham madde hareketleri listesinden, seçilen ham madde için tek tuşla seçili ham madde envanteri dökümü anlık olarak alınır.

Ham madde envanteri, ham madde hareketinin gerçekleştirildiği ilk ve son tarih, ham madde hareketi türü, ham madde türü ve ham madde adına göre filtrelenebilir.


Ham maddelerin sistemde ayrı yapılandırılması ile takipleri detaylı bir şekilde gerçekleştirilir ve üretilecek stoklar ile birlikte kalabalık ve karışık bir sorgu ekranı olmasının önüne geçilir.

Ham madde verilerinin doğru bir şekilde sisteme girilmesi ile üretim için ihtiyaç analizlerinin oluşturulması adına  sağlıklı bir yapı elde edilmiş olur. Ham maddeye özgü detayların pratik bir şekilde sisteme işlenebilir yapısı ile sektörün kullanımına sunulmuştur.

Sarf Malzeme

Alüminyum kap, opp kaplı karton kapak, plastik çatal, kaşık, bıçak üretimi için sistemde tanımlanması gereken sarf malzemeler, sarf malzeme kartları olarak sisteme tanıtılır.

Sarf malzeme kartları listesinden yeni sarf malzeme kartı tanımlanabilir, seçili sarf malzeme kartı düzeltilir ve silinir.

Oluşturulan sarf malzeme kartları sarf malzeme türüne ve aranacak bilgiye göre, seçili alanda aramaya göre filtrelenebilir yapıda oluşturulmuştur.

Aynı zamanda seçilen sarf malzeme için giriş - çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

Sarf malzeme kartına gerçekleştirilen giriş - çıkış hareketleri, Sarf Malzeme Hareketleri alanında listelenir.

Liste üzerinde, işlem yapılan ilk ve son tarihe göre, sarf malzeme türüne göre hareket türüne göre (giriş - çıkış), sarf malzeme adına ve ekstra aranacak bilgi verisine bağlı olarak geniş filtreleme ile etkin raporlamalar alınması sağlanır.

Sarf malzeme hareketleri listesinden, seçilen sarf malzeme için tek tuşla seçili sarf malzeme envanteri dökümü anlık olarak alınır.

Sarf malzeme envanteri, sarf malzeme hareketinin gerçekleştirildiği ilk ve son tarih, sarf malzeme hareketi türü, sarf malzeme türü ve sarf malzeme adına göre filtrelenebilir.

Sarf malzemelerin sistemde ayrı yapılandırılması ile takipleri detaylı bir şekilde gerçekleştirilir ve üretilecek stoklar, ham maddeler ile birlikte kalabalık ve karışık bir sorgu ekranı olmasının önüne geçilir.

Sarf malzeme verilerinin doğru bir şekilde sisteme girilmesi ile üretim için ihtiyaç analizlerinin oluşturulması adına  sağlıklı bir yapı elde edilmiş olur. Sarf malzeme özgü detayların pratik bir şekilde sisteme işlenebilir yapısı ile sektörün kullanımına sunulmuştur.

Satış Siparişleri

Müşteriden alınan siparişlerin takibinin yapıldığı Satış Siparişleri modülü ile tüm satış siparişleri düzenlenir ve takibi gerçekleştirilir.

Satış siparişleri sipariş ilk ve son tarihine göre, siparişin oluşturulduğu müşteriye göre,sipariş durumuna göre, yurt içi / yurt dışı sipariş türüne göre ve ekstra aranacak kelimeye göre anlık olarak filtrelenerek detaylı raporlamalar sistem üzerinden pratik bir şekilde alınır.

Yeni sipariş fişi aynı ekran üzerinden tek tuşla açılır ve yapılandırılır. Yeni sipariş fişi oluşturulurken siparişin hangi müşteriye ait olduğu, sipariş türü ve diğer detaylar ile ilgili veriler doldurulur.

Oluşturulan sipariş fişine aynı ekran üzerinden seçili siparişe ait stoklar eklenir. Siparişe ait termin süreleri birden fazla eklemeli şekilde sisteme girilir. Böylelikle sipariş takibi aktif olarak gerçekleştirlir.

Sipariş Stok Listesi ekranından, tüm siparişlere ait stokların genel durum bilgileri listelenir. Sipariş için kaç adet üretim yapıldığı, stoklardaki toplam miktarlar, ne kadarının gönderildiği ve ne kadar daha sipariş miktarı kaldığı verilerine anlık olarak erişim sağlanır.

Siparişin oluşturulduğu ilk ve son tarih, siparişin hangi müşteriye ait olduğu, sipariş türü, sipariş durumuna ve ekstra aranacak kelimeye göre detaylı bir sorgulama yapabilir ve siparişlerin etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanır. Ayrıca filtrelemelerinize müşterileri, container ve müşterileri, sadece containerleri seçeneklerini de düzenleyerek sorgulama alanınızı kısıtlayabilirsiniz.

Siparişlere durum bilgisi ekleyerek, sipariş listesini bekleyen ve tamamlanmış siparişler olarak düzenleyebilir ve filtreleyebilirsiniz.

Cari Kartları

Programda bulunan Cari Kartlar modülünü kullanarak tüm cariler sisteme tanıtılır.

Cariler, müşteriler, satıcılar gibi cari türüne göre gurplandırılarak filtreleme ve işlem yapmak pratik hale getirilir.

Cariler arasında aranacak kelimeye göre ve cari türüne göre sorgulamalar yapılarak etkin bir listeleme gerçekleştirilir.

Yeni cari kartı oluştur butonu kullanılarak sisteme yeni cariler eklenir.

Oluşturulan yeni cari kart alanında cari türü, cari kodu, cari adı, adresi, ili, ilçesi, ülkesi, birden fazla telefon numarası, faks numarası, web adresi ve mail adresi gibi iletişim bilgileri eklenerek carilere program üzerinden hızlı ve anlık erişim sağlanır.

Ayrıca oluşturulan açıklama alanı ile müşteriler farklı alanlara göre de gruplayabilir, özel notlar alınabilir ve filtrelenebilir.

Personel Kartları

Üretimde sorumlu olan personellerin tanımlandığı ve yönetildiği Personel Kartları modülü ile sınırsız personel sisteme işlenir.

Personel kartları; personelin çalıştğı bölüm, vardiyası ve ekstra aranacak kelimeye göre filtrenebilir.  İşten çıkanlar hariç kutucğu işaretlenerek kalabalık cariler arasında anlık çalışanlar için ekstra bir filtreleme yapılması sağlanır.


Personel kart listesi ekranı üzerinden yeni personel tanımlamasına tek butonla erişim sağlanır.

Personel tanımlanırken, vardiyası seçilir. Hangi bölümde olduğuna dair bölüm bilgisi seçilir. Bölüm sisteme istenilen kadar tanımlanabilir ve seçilebilir yapıda oluşturulmuştur.

Personel iletişim bilgileri yanında işe başlama tarihi ve işten çıkması durumunda işten çıkış bilgisi sisteme tanıtılır.

Personel bilgileri yanı sıra almış olduğu eğitimler (oryantasyon, enjeksiyon, bakım vb.) ve hangilerini tamamladığı da sistemde anlık olarak görünür.

Kalıplar

Üretimde kullanılan kalıpların tanımlamaları Kalıplar modülü kullanılarak sisteme eklenir.

Kalıplar, alüminyum kap kalıp listesi, karton kapak kalıp listesi ve plastik enjeksiyon listesi olmak üzere üç ayrı alanda tutulur.

Alüminyum kap kalıp listesinden yeni kalıp oluşturulabilir, mevcut kalıp listesinden istenilen alanlara göre arama yapılabilir.

Model, göz, vuruş dakikası, ilerletme, my, enler, ölçülen met ve my gram verileri girilerek fireli gram ve net gram sistem tarafından otomatik hesaplanır.
Ayrıca alaşım verileri, uygun presler ve ekstra açıklama alanı girilerek tanımlanan yeni kalıplar sisteme eklenir.

Karton kapak kalıp listesinden yeni kalıp oluşturulabilir, mevcut kalıp listesinden arama istenilen alanlara göre yapılabilir.

Model, göz, dakika bazlı vuruş, gramaj, en, boy, net gram ağırlık verileri girilerek fireli gram, en, ilerletme sistem tarafından otomatik hesaplanır.
Ayrıca ekstra açıklama alanı girilerek tanımlanan yeni kalıplar sisteme eklenir.

Plastik enjeksiyon kalıp listesinden yeni kalıp oluşturulabilir, mevcut kalıp listesinden arama istenilen alanlara göre yapılabilir.

Model, kalıp göz, saniye bazlı baskı verileri girilerek fdakika bazlı vuruş, 12 saatlik, 1000lik koli, 2000lik koli, 4000lük koli, 5000lik koli, 6000lik koli sistem tarafından otomatik hesaplanır.
Ayrıca ekstra açıklama alanı girilerek tanımlanan yeni kalıplar sisteme eklenir.

Barkod ile Yazdır

Üretim fişi düzenlenmiş stoklara seçilen üretime ait barkod oluşturmak için Barkod Yazdır modülü kullanılır.

Üretim fişlerini tarih bazlı, üretim türü, vardiya ve barkoda göre filtreleyebilir, daha etkin veri takibi gerçekleştirilebilir.

Üretim fişine ait barkodları oluştururken kaç adet barkod çıkartılmak isteniyorsa sisteme girilir ve barkodun çıkması sağlanır.

Barkod çıktısı, firmaya özel tasarlanır ve çoklu dizayn seçeneği ile istenilen türlere göre farklı barkod çıktısı alınması sağlanır.Har barkod yazıcıya kolaylıkla entegre olur yapısı ile istenilen boyda, ende ve tasarımda üretim verileri etikete çıktı alınabilir.

Barkod ile üretim gerçekleşen stoklar hakkında üretim geçmişine de anlık olarak erişim sağlanır.

Seçili barkodun üretiminin tamamlandığı, sevk edildiği ve müşterisinin bilgilerine erişilir.

Barkod ile Üretim

Üretim fişi düzenlenmiş stoklara seçilen üretime ait barkod oluşturmak için Barkod ile Üretim modülü kullanılır.

Okutulan barkod iki farklı fonksiyonda üretim gerçekleştirilir. Barkod okutulmadan önce barkodun üretime ekleneceği ya da üretimin iptal edileceği ile ilgili seçenek seçilir ve akabinde okutulan barkod ile üretim gerçekleşir.

Okutulan barkoda ait ürerim fişi bilgileri ekranda görünür ve son kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Barkod ile üretim gerçekleştikten sonra stok, sevkiyata hazır hale gelir.

Üretim işlemi, ana program üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi mobil alt yapısı ile el terminali üzerinden sevkiyatın yapıldığı sahada da gerçekleştirilir.

Barkod ile Sevkiyat

Üretim fişi düzenlenmiş stoklara seçilen üretime ait barkod oluşturduktan sonra sevke hazır olduklarında  için Barkod ile Sevket modülü kullanılır.

Okutulan barkod iki farklı fonksiyonda sevkiyat gerçekleştirir. Barkod okutulmadan önce barkodun sevkedileceği ya da sevk iptal edileceği ile ilgili seçenek seçilir, müşteri listeden seçilir ve akabinde okutulan barkod ile sevkiyat gerçekleşir.

Okutulan barkoda ait üretim fişi bilgileri ekranda görünür ve son kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Sevkiyat işlemi, ana program üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi mobil alt yapısı ile el terminali üzerinden sevkiyatın yapıldığı sahada da gerçekleştirilir.

Sevkiyat Özeti

Sipariş ile çalışan üreticiler için sipariş takibi yanında sevkiyat takibi de büyük önem arz etmektedir.

Program dahilinde gerçekleştirilen sevkiyatları detaylı bir şekilde analiz etmek ve anlık sorgulama yapmak için Sevkiyat Özeti modülü kullanılır.

Modül her açıldığında tarih o gün bazlı olarak listelenir. Sevkiyat özeti raporlamaları ilk ve son tarih bazlı, üretim türü bazlı ve müşteri bazlı olarak filtreleyebilmek sistemde mümkündür.

Listelenen siparişler, müşteri, ürün türü ve adet bazlı olarak listenin sol tarafında listelenir.

Listenin sağ tarafında, seçili sipariş ile ilgili sevkiyat detayları anlık olarak listelenir.

Sevkiyat detayında barkodlu ve barkodsuz kaç ürünün sevk edildiği, hangi model stokların sevk edildiği gibi detaylar yer alır.

Sağ alt listede ise sevkiyata ait koli barkodları anlık olarak listelenir.

Mevcut ekran üzerinden sevkiyata ait anlık bir fikir sahibi olunur ve sevkiyat yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilir.

Mobil Üretim ve Sevkiyat

Ana program üzerinden gerçekleltirilen üretim ve sevkiyat işlemleri aynı zamanda mobil uyarlaması sayesinde sahada da anlık olarak gerçekleştirilebilir ve sistemden takibi sağlanabilir.

Üretim fişi düzenlenmiş stoklara seçilen üretime ait barkod oluşturmak için Barkod ile Üretim mobil modülü kullanılır.

Okutulan barkod iki farklı fonksiyonda üretim gerçekleştirilir. Barkod okutulmadan önce barkodun üretime ekleneceği ya da üretimin iptal edileceği ile ilgili seçenek seçilir ve akabinde okutulan barkod ile üretim gerçekleşir.

Okutulan barkoda ait ürerim fişi bilgileri ekranda görünür ve son kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Barkod ile üretim gerçekleştikten sonra stok, sevkiyata hazır hale gelir.

Üretim fişi düzenlenmiş stoklara seçilen üretime ait barkod oluşturduktan sonra sevke hazır olduklarında  için Barkod ile Sevket mobil modülü kullanılır.

Okutulan barkod iki farklı fonksiyonda sevkiyat gerçekleştirir. Barkod okutulmadan önce barkodun sevkedileceği ya da sevk iptal edileceği ile ilgili seçenek seçilir, müşteri listeden seçilir ve akabinde okutulan barkod ile sevkiyat gerçekleşir.

Mobil üretim ve sevkiyat modülleri tüm el terminalleri ile uyumlu olup internet bağlantısı ile anlık olarak sisteme entegre bir şekilde çalışabilir yapıda oluşturulmuştur.
Design by Pera Yazılım & Danışmanlık