HakkımızdaNeden Pera Yazılım?İnsan KaynaklarıReferanslarBize Ulaşın
Design by Pera Yazılım & Danışmanlık
Çelik Konstrüksiyon İmalat Yönetimi
İmalat planlaması ve yönetimi, işletmeler için oldukça yoğun tempoda ve dikkatin büyük ölçüde gerek olduğu süreçlerdir.

Çelik konstrüksiyon imalatı gerçekleştiren bir firmalar, üretim esnasında küçüklü büyüklü birçok parça imalatı gerçekleştirir ve proje bazlı olarak ürünleri yapılandırırlar.

Çelik konstrüksiyon üretileri artık yalnız değil! Pera Yazılım ve Danışmanlık güvencesindeki sistem ile artık işleyişiniz çok daha pratik ve kontrollü!

Çelik Konstrüksiyon Yönetimi

Masaüstünde aktif menü özelliği ile istenilen verilere anlık olarak erişim sağlanır. Proje yönetimi, sevkiyat yönetimi, personel yönetimi, stok yönetimi, üretim yönetimi hızlı menü aracılığı ile erişim sağlanabilir kurguda yapılandırılmıştır.

Sistem, proje kartlarının oluşturulması ile aktif hale gelir. Oluşturulan proje kartlarına bağlı olarak tüm üretim ve planlama işlemleri yapılandırılır.

Proje listesi ekranından tüm projeleri aktif olarak görür, durum bigilsi anlık olarak alınır.

Projede yapılandırılacak üretim bazlı olarak projeye stok eklenir, projeye ait malzeme listesi oluşturulur ve tek bir tuş ile seçilen projenin malzeme listesine ve imalat listesine erişim sağlanır.

Projeye ait ihtiyaç listesi planlanarak siparişler, satın almalar planlanmış olur. Projeye ait alınabilen stok envanteri ile proje iş yükü ve stok analizi raporlanır.

Proje bazlı gerçekleştirilen imalat takip ekranı ile tüm projelerin son durum bilgisi anlık olarak sistemde görüntülenir.

İmalat takip esnasında, tam imalat listesi görüntülenir, malzeme-ihtiyaç-envanter listelerine anlık erişim sağlanır, assembly (eleman)  üretim takip anlık olarak izlenir, oluşturulan pozlar kesim yapılandırmasından geçer ve stoklar buna göre dengelinir, bireysel poz takibi gerçekleltirilir ve pozun son durumu hakkında bilgi alınır, planlanan, üretilen veya üretilmekte olan parçalar üzerinde revizyon işlemleri gerçekleştirilir, personel bazlı üretim performansı anlık olarak takip edilir ve anlık olarak tek tuşla proje durum özeti görüntülenir.

Sisteme el terminali, barkod yazıcı, kiosk, kart okuycular entegre ederek tam bir otomasyon uygulaması gerçekleştirilir.

Ekstra Yapılandırmalar ve Müşteri Kazançları

Proje bazlı imalat takibi ile projenin hangi aşamada olduğu, ne kadar yapılması gereken işlem olduğu konularında sistem bir ön çalışma verir.

Hangi elemandan hangi malzemelerin üretildiği, kalite tipi, revizyona uğrayıp uğramadığı, hangi pozun üretildiği, üretim ağırlık ve ölçü birimleri ile kaç adet üretildiği gibi detayları anlık olarak inceleyebilir, sorgulayabilir ve analiz çıkartılabilir.

Sevkiyat planlaması yapılarak proje bazlı sevkiyat takibi gerçekleştirilir. Hangi sevkiyatın ne zaman yapılacağı, sevkiyat fişlerinin hangi malzemeleri kapsadığı, hangi kesim fişinden çıkış yapıldığı gibi detayları tek ekran üzerinden görünmesini sağlayan kullanışlı fonksiyonu ile sevkiyat sevkiyat tam anlamıyla ve eksiksiz yönetilir.

Üretimin anlık olarak sahada takibinin verdiği işlevsellik ile hangi personelin hangi üretimi gerçekleştirdiği, üretimin şuanda hangi aşamada olduğunu, revizyon olması durumunda anlık üretimi durdurarak sahada iş takibinden ve personel performansından en yüksek verim almaya çalışılır.

Kesim, Profil İşleme, Sac İşleme, İmalat, İmalat Montajı, Çatma, Kaynak, Deneme montajı (Gerektiğinde), Temizlik ve Son Boyama, Sevkiyat, üretim performans, üretim takip, üretim planlama ve personel performansı konularında işletmenizi yönetmeniz için her şey sizin adınıza düşünülmüş durumdadır. Ekstra talepleriniz, memnuniyetle sisteme entegre edilir ve işletme içinde cihaz entegreleri ile tam bir otomasyon sahibi olmanız sağlanır.