HakkımızdaNeden Pera Yazılım?İnsan KaynaklarıReferanslarBize Ulaşın
Prim Yönetimi
İşletmede, satışlara yönelik planlanan Prim Yönetimi yazılımı ile satışlar ve satışlara ait primler satıcı bazlı olarak kontrol altına alınır.

Her satıcının kendi kullanıcı girişi ve şifresi ile sisteme dahil olduğu yazılım üzerinden sadece kullanıcıya ait veriler görüntülenir. Sistem prim, satış onay aşamaları için muhasebe ve yönetim departmanının tüm onay / yetki işlemlerinin yapılandırıldığı sistem ile sağlıklı bir işleyiş, minimum zaman kaybı fırsatını kaçırmayın!

Sistem Yapılandırması / Ayarlar

Satış ağının çok geniş olduğu işletmeler, satış departmanındaki personellerinin gerçekleştirmiş olduğu satışları ve satışa bağlı prim hesaplamalarını Prim Yönetimi programı ile pratik bir şekilde kontrol altına alırlar.

Prim yönetimi, sisteme kullanıcıların tanımlanması ile gerçekleştirilir. Kullanıcılar, yetkilendirme sistemleri ile sınırlandırılırılır ve hangi modüllere erişim sağlayabilecekleri planlanır.

Admin kullanıcı tipi, ayarlar dahil sistemin tüm yönetim paneline erişim sağlayabiliyorken, üst yöneteci ayarlar hariç sisteme müdahale edebiliyor olup yönetici daha sınırlı bir yetki ile sistemi izleyebiliyor.

Kullanıcı tanımlamaları yapıldıktan sonra primlerin ödemelerinin gerçekleştiği zaman döngüleri sisteme tanıtılır.

Tanıtılan başlangıç ve bitiş tarihlerinin ayrı ayrı girildiği dönem belirlemelerinden oluşur ve prim ödemeleri ile sınıflandırmaları bu dönemlere göre listelenir.

Prim hesaplanırken baz alınacak kriterler sisteme tanıtılır ve oranları girerek prim hesaplamasında kullanılacak olan sistem formülüze edilir.

Ayrıca, admin yetkisi ile sistem dahilinde ger.çekleşen tüm hareketleri Log Kayıtları alanında incelenebilir fonksiyondadır.

Log kayıtları tarih bazlı süzülebildiği gibi, kullanıcı, modül, işlem ve aranacak ekstra kelime bazlı olarak listelenebilir ve raporlanabilr.

Admin / Yönetici / Üst Yönetici Yönetimi

Kullanıcı yetkilendirmesi ile yapılandırılan admin, üst yönetici ve yönetici ekranları 6 ana modülden oluşmaktadır.

Satıcının sisteme girdiği satışlar, Satış Onayı Bekleyen Satışlar alanında anlık olarak görülür. Listelenen satışlar, satıcı ve satış türü bazlı olarak listelenebilir.

Satıcının girmiş olduğu satışı onaylamak için, seçili satış listeden seçilerek adetayları açılır ve onay verilir.

Onaylanan satışlar, avans ödemesi bekleyen satışlar listesinde görülür. Tahsilat departmanının avans ödendi onayı vermesi akabinde prim hakediş işlemleri yapılandırılırak Kapanış Ödemesi Bekleyen Satışlar alanında listelenir.

Kapanış ödemesinin yapıldığına dair tahsilat departmanından alınan onayla birlikte kapanış prim ödemeleri satıcıya işletilir.

Hakedilen prim ve ödenen prim ile hem satıcının hem de yöneticilerin, muhasebe departmanının prim hesaplamalarını eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde takip etmesi sağlanır.

Tamamlanan satışlar ve mevcut prim listesi ekranları ile sistem etkin bir şekilde yönetilir.

Gerçekleşen satış ile ilgili ilaveler de sistemde ayrıca onaylanarak prim hesaplamalarına ilave edilmesi sağlanır.

Satıcı Yönetimi

Her satıcı kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme dahil olur ve kendi gerçekleştirdiği hareketleri ekranlarında listeler.

Yeni satış girişlerini Satış Onayı Bekleyen Satışlar ekranında pratik bir şekilde sisteme dahil eder. Henüz onay işleminden geçmemiş tüm satışlar bu alanda listelenir, onay verilmediği sürece satıcı tarafından sistemden silinebilir.

Yönetim tarafından satış onayı verilmiş satışlar, potansiyel prim listesi ekranında listelenir. Bu ekran üzerindeyken satıcı, potansiyel prim alacağını anlık olarak takip edebilir.

Ayrıca gerçekleşen satış ile ilgili revizyonlar gereği satışda gerçekeleşen ilaveler vb. durumlarda seçili potansiyel satışe ekleme yapılarak yönetimin ilave satışları da prim hesabına yansıtması sağlanır.

Yönetim tarafından hakedişi çıkmış primler, satıcının Mevcut Prim Listesi ekranında listelenir. Satıcı bu ekran üzerinde aktif olarak alması gereken prim tutarlarnın takibini bireysel olarak gerçekleştirebilir.

Ayrıca prim ödemelerine ait kesintilerin de anlık takibini gerçekleştirir.

Satıcı sisteme verileri, online veritabanı kurulması halinde, dünyanın her yerinde sisteme girebilir ve takibini gerçekleştirebilir.

Tahsilat Yönetimi

Tahsilat departmanı, prim yönetiminin avans ve kapanış ödemelerinin takibini gerçekleştirir.

Yönetim tarafından onaylanmış satışlar, Avans Onayı Bekleyen Satışlar listesi olarak tahsilat listesinde görülür.

Avans tutarı ve avans onayı tahsilat departmanı tarafından verilebildiği gibi yönetim modülünden de insiyatife bağlı olarak verilebilir fonksiyondadır.

Avans onayı verilmiş satışlar Kapanış Ödemesi Bekleyen Satışlar ekranında listelenir.

Kapanış ödemesi bekleyen satışlar listesindeki kalan tutarlar, tüm eklemelerin ve iptallerin dahil olduğu son tutar baz alınarak listelenir.

Kapanış, iş bitirme ve finansal kapanış olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

Kapanış ödemesi onayı verilen satışlar tahsilat departmanı sisteminden silinir ve yönetim modülünün Tamamlanan Satışlar ekranında listelnir.
Design by Pera Yazılım & Danışmanlık