HakkımızdaNeden Pera Yazılım?İnsan KaynaklarıReferanslarBize Ulaşın
Üretim Planlama Çözümleri
Üretim kontrolünü sağlabilmek için; planlanan denetime uygunluk, eldeki olanakların en iyisinden yararlanmak, performans bilinciyle hareket etmek, aksaklıkları gidermek gerekmektedir.

Üretim yönetiminin ana amacı, miktar, kalite, zaman ve maliyet olarak belirlenen faktörlerin en optimal değerlerinin bulunmasına yönelmiştir. Buna göre üretim yönetimi üretimde iş gücü, fiziksel araç ve imkanları rasyonel bir biçimde kullanarak, ihtiyaçları en uygun koşullarda karşılayacak ve düşük maliyetle mal üretme metod ve ilkelerini geliştiren bir sistemdir.

İşletmelerin,verimli bir şekilde üretim faaliyetlerinde bulunması, üretimle ilgili bütün işlemlerin düzenli olarak yürütülmesi, üretime en uygun olarak biraraya getirilen faktörlerin harekete geçmesi ancak iyi bir plan ile mümkün olacak ve bir üretim planlaması gerektirecektir.
Üretim planlama; belirli miktar ve kalitede olan mamüllere talebi veya siparişi karşılamak için mevcut olanakları en uygun şekilde kullanan ve işletme amaçlarına olumlu yönde katkıda bulunan üretimin planlanması ya da kontrolüdür.

Sağlıklı bir üretim; etkin bir üretim planlama ve kontrolü, siparişlerin zamanında karşılanması,  eldeki kaynakların (makine, işgücü, donanım, malzeme vb.) en verimli şekilde kullanılması ile gerçekleşebilir. Üretim yapılandırılmadan önce gerekli donelerin çok iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.
Üretim Planlamasına Neden İhtiyaç Duyulur?
» Üretim sistemlerinin yoğunluğu ve karışıklığı

» İşletmede departmanlar arası ilişkinin kurulması ve uyumunun
sağlanması

» İşletme içi faaliyetlerin koordinasyon zorluğu

» Pazar olanaklarının genişlemesi, ürün türlerinin artması

» Alım, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin geniş bir alana yayılması

» İşletmeler arası rekabetin artması

» İşletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, insan gücü vb. kayıpların en aza indirilme zorunluluğu
» Üretim faktörlerinin rasyonel ölçülere göre üretimde kullanılmasını
sağlamak, atıl kapasiteyi, üretim duraklamamlarını önlemek.

» Stok politikasını belirleyerek, stok maliyetlerinin artmasını önlemek.

» Üretim hacmi ile talep arasındaki dengeyi belirlemek, üretim maliyetini saptamak.

» İşletmenin tüm olanaklarının saptanan amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

» Alım, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin geniş bir alana yayılması

» İşletmeler arası rekabetin artması

» İşletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, insan gücü vb. kayıpların en aza indirilme zorunluluğu
Üretim Planlamasının Getirileri Nelerdir?
Üretim Planlama Sistemi Yapılandırılırken Nasıl Bir Yöntem İzlenmelidir?
Satış tahminleri, siparişlerin söz konusu olduğu dönem ya da dönemler, üretilecek mamülün ya da yarı mamülün özellikleri, mevcut olanaklar, mamül ya da yarı mamülün imal ve montaj prosesleri, alternatif prosesler, proseslerdeki işlemlere ait standart zamanlar, mamül ya da yarı mamülden üretilecek miktar, işgücü, malzeme, makine ve finansman planları, projelendirme planları, ihtiyaç analizleri, uyumlu ve mevcut makine, donanım, işgücü, malzeme ve sermaye kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirecek ve tüm analizlere yanıt verecek bir üretim planlaması yapılandırılmalıdır.
» Üretim faaliyetlerinin yoğunluğu ve karmaşıklığı

» İşletme içi  faailiyetlerde koordinasyon zorluğu

» İşletmeler arası bağımlılık ve ilişkilerin gelişmesi

» Tüketici kitlesinin genişlemesi ve isteklerin değişmesi

» Tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması

» Hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması
Planlama birçok süreci bünyesinde bulundurur. Sağlıklı bir planlama yapabilmek adına gerekli analizlerin yapılabiliyor olması gerekmektedir. Üretim planlaması dahilinde detayların çok iyi yapılandırılması gerekmektedir. Planlama kapsamına alınacak işleyişler aşağıdaki gibidir;;
CRP (Kapasite İhtiyaç Planlama) Nedir?
BOM (Ürün Ağaçları - Reçeteleri) Nedir?
MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) Nedir?
Stok yatırımlarını minimuma indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, alıcıya karşı yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.
MPS (Ana Üretim Çizellgesi) Nedir?
Üretim planlarını gerçekleştirmek için eldeki imkanlar doğrultusunda iş gücü ve makine kaynaklarına duyulan ihtiyacın belirlenerek oluşan iş yüklerinin dengeli bir biçimde dağıtılmasıdır.
Ürün ağacı, ana üretim planında bir ürünü oluşturan bileşenler ve hammaddelerin tanımlanması veya listelenmesidir.
RCCP (Kaba Kapasite Planlama) Nedir?
CIM (Bilgisayarla Bütünleşik Üretim) Nedir?
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Nedir?
İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, ekipman, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını       sağlayan, tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve birbirleri ile anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre yönetimini olanaklı kılan  sistematik yazılım bütününe verilen genel isimdir.
MRP II (Üretim Kaynakları Planlaması) Nedir?
Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.
Belli bir planlama dönemi içerisinde satılacak veya üretilecek tüm malzemelerin hangi tarihte ve ne miktarda temin edileceğini gösteren çizelgedir. Aynı zamanda MRP ve MRP-II nin girdisidir.
CRM  (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?
HRM (İnsan Kaynakları Yönetimi) Nedir?
İşletmelerin, bütünleşik kaynaklarına ya da anahtar iş bölümlerine yoğunlaşır. Ana amacı, ana üretim çizelgesinin uygulanabilirliğini test etmek, en yüksek üretim planının başarılması için gereken kaynakların durumunu sağlamaktır.
JIT (Tam Zamanında Üretim) Nedir?
TQM (Toplam Kalite Yönetimi) Nedir?
TPM (Toplam Üretim Bakımı) Nedir?
Satıcıların müşterileri daha iyi tanıyarak onların ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri satmak sureti ile müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini arttıran bütünsel ilişkilerin yönetimidir.
SCM  (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?
EDI (Elektronik Bilgi Alışverişi) Nedir?
İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir.
Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.
B2B - B2C E- Bussiness (E-Ticaret) Nedir?
Belli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, iki şirketin iş bilgilerini elektronik ortamda birbirlerine aktarmalarını ifade etmektedir.
İnternet üzerinden Ticaret Fonksiyonları olarak en sade hali ile anlatabiliriz.
B2B= Business to Business; Firmadan Firmaya yönelik E-Ticaret yöntemidir.
B2C= Business to Customer. Firmadan müşteriye yönelik E-Ticaret Yöntemidir.
Üretim Planlama Sistemleri Dahilinde İnceleyebileceğiniz Çözümleden Bazıları:
İsrafı ortadan kaldırmak, ürünleri istenilen  zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretip, doğru yere nakletmek prenibine dayanır. Üretimi ve verimliliği arttırmak ana hedeflerindendir. Üretim esnasında bir sonraki işlemin üretimini de göz önüne tutarak iş sırasını belirler. Depolama işleminde sipariş verme seviyesine gelindiğini ve bu noktadan sonra siparişin karşılanması gerektiğini bildiren bir strateji sayesinde en verimli depo hacmi ve üretim devamlılığı sağlanmaktadır.
Organizasyon içindeki herkesin müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, müşteri memnunieytini garanti etmek adına, ürün kalite gelişimine katkıda bulunmasını gerektiren bir stratedir. Üretim sürecinin her noktasında tüm çalışanların  fikirleri sistem içerisinde alınmakta ve çalışanların kaliteye dahil edilmeleri sağlanmaktadır.
Günlük üretim içerisinde tüm çalışanların katkısıyla üretimde kullanılan araç ve makinelerin düzenli olarak bakımının yapılması, arızaların önlenmesiyle kayıpların azalması ve verimliliğinin arttırılması için yapılandırılan bir sistemdir.
Şirketlerin dizayn, üretim, dağıtım, satış sonrası servis ve destek alanlarındaki operasyonlarını bilgisayar destekli, bilgi teknolojileri ile bütünleşik bir şekilde yürütülmesini ifade etmektedir. CIM uygulamaları ile satış sonrası prosedyonel yaklaşım ile kalitenizi ve güvenilirliğinizi artırabilirsiniz.
Pera Yazılım ve Danışmanlık;

Üretim Planlama Çözümleri konusunda;  engin deneyimini profesyonel bir çatı altında siz değerli müşterileri ile buluşturuyor. Üretim planlamanın komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektedir.
Üretim Planlamanın İşletmeler Açısından Önemi Nedir?
Design by Pera Yazılım & Danışmanlık