Tel: 0216 442 27 09

Depo Takip Otomasyonu

Stok - Depo Takip Otomasyon Çözümleri

Depo ve stok takibi, ürün sirkülasyonu az ya da çok tüm firmalar için önemlidir. Ancak, stok ve depo takibini etkin bir şekilde yöneten bir işletme gerçek anlamda kar / zarar analizini yapabilir.

Depo ve stok analizini doğru yapan bir firma, sipariş potansiyelinden üretilecek ürün depolama potansiyeline kadar birçok veriyi analiz ederek çok daha sağlıklı bir çalışma platformu planlamış olur.

Stok - Depo takibi, özellikle birden fazla depo ile çalışan ya da depolama alanı büyük olan işletmeler ile maliyeti yüksek stokların bulunduğu ya da çok çeşitli stok yelpazesine sahip işletmeler için büyük bir ihtiyaç oluşturmaktadır.

Stok - Depo Takip Otomasyon Çözümleri Stok takibini kontrol altına almak, stokların depo içindeki düzeni, depo kapasitesi ile orantılı stok yönetimi, depo transferleri noktasında kontrol sistemi geliştirmek için planlanan stok - depo takip otomasyonları potansiyelinizin farkında olarak ticaret yapmanıza imkan tanır.

Her işleyiş için stok ve depo takibinde önemli olan etkenler değişiklik göstermektedir dolayısyla stok - depo takibi, yerinde ve doğru bir analiz, iyi planlanmış bir yazılım ve sistemi iyileştirici ve hızlandırıcı,koşullarla en uyumlu cihaz kombinasyonları ile yapılandırılmalıdır.

Stok - Depo Takip Otomasyon Çözümleri ile;

✔ Stoklarınızı sınıflandırarak ürün gruplarınızı yönetmenizi sağlar.
✔ Aktif depo takibi ile, depoya giren - çıkan stok sirkülasyonunu kolayca yönetmenizi sağlar.
✔ Deponuzu daha düzenli planlayarak yerden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
✔ Depo sayımlarının kolayca üstesinden gelinir, zamandan tasarruf edilir.
✔ Kontrol mekanizmasının barkod ya da rfid gibi teknolojiler ile sağlanmasından dolayı stok kayıpları ve güvenlik açıkları azalır.
✔ İlgili stoğa çok daha hızlı erişim sağlanır.
✔ Stok geçmişine hızlı erişim sağlanır.
✔ İlk giren ilk çıkar, ilk üretilen ilk sevkedilir, sipariş bazlı üretim" gibi prensipler sağlıklı bir şekilde işlenmiş olur.
✔ Stok / cari takibi anlık olarak yapılır sorunlara anlık müdahale imkanı tanır.
✔ Stok ve depo bazlı etkin ve detaylı raporlamalar alınmasına olanak verir.

Bir işletmenin deposunu kontrol altına almak otomasyon sisteminin temelini oluştur.

Profesyonel bir stok & depo takibi etkin bir finans, satınalma ve satış yönetimini beraberinde getirir.

Barkod Destekli ve / veya Rfid destekli Stok / Depo Otomasyon Çözümleri konusunda tecrübemizi profesyonel bir çatı altında müşterilerilerimiz ile buluşturuyoruz.

Depo planlamanın ve depo takip yazılımının komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektekteyiz. Depo sahasında aktif bulunarak tüm işleyişi ilgili birimlerden yerinde analiz ediyor, çözüm odaklı bir yazılımın hazırlanması için gerekli en doğru projelendirmeyi planlıyoruz.

Yazılım için en uygun kurguyu oluşturarak işletmenin sisteme değil, sistemin işletmeye doğru kanalize olmasını sağlıyoruz.

Kontrol altına alınmak istenen sisteme yazılımın ve yazılım kapsamında kullanılacak olan cihazların adaptasyon süreci için; kurulum ve eğitim danışmanlığı, teknik destek danışmanlığı, yazılım geliştirme danışmanlığı ve otomasyona geçiş danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.