Tel: 0216 442 27 09

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) Yazılım Çözümleri

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemleri tanımlamasının kısaltmasıdır. PDKS, personel takibi konusunda işletmelere etkin kontrol yönetimi getirir.

Personelin mesai başlangıç ve mesai bitiş saatlerini, izinlerini, görevlendirmelerini, devamsızlık verilerinin kontrollü bir şekilde işlenmesini sağlayan, bu verileri kullanarak puantaj kartlarını hazırlayan ve saklayan otomasyonlardır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan puantaj sonuçlarını Bordro yazılımlarına aktaran ve/veya hesap pusulası oluşturabilen PDKS sistemleri günümüzde işletmlerin en temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir.

İşletmeler, artan personel sayıları nedeni ile personel takibi konusunda profesyoneldestek alma ihtiyacı duymaktadırlar. Geliştirilen yazılım çözümleri, personellerin daha kolay takip edilmesini sağlamaktadır.

Personel devam kontrol sistemleri, işletme içindeki personellerin giriş ve çıkış saatlerini, yemek saatlerini, mola saatlerini kontrol altına alarak personel çalışma performansını analiz etmektedir. Personelin çalışma zamanı hesaplanarak maaş hesaplaması ve bordrolama işlemleri otomatik olarak yapılandırılır.

PDKS yazılımları, akıllı personel kartı okutma, parmak izi okutma ve yüz tanıma cihazları gibi donanımlar ile desteklenerek otomatik veri toplamaya destek olurlar.


Personel Devam Kontrol Sistemleri Yazılım Çözümleri , birçok fayda sağlayacaktır:


 • Personel giriş - çıkış işlemlerinin hatasız bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlar.
 • Etkin bir maaş ve bordrolama imkanı verir.
 • İş verimliliğini en üst seviyede tutmak için işletmeye referans değerler üretir.
 • Personelin işletme içinde giriş-çıkış yaptığı departmanların izlenmesi sağlanır.
 • Personel Devam Kontrol Sistemlerinde Akıllı Personel Kartı Kullanımı

  Personel devam kontrol sistemleri kapsamında kullanılan kart okuyucuları ile personele tahsis edilen ve sistem üzerinden eşleştirilen kartlar sayesinde, kontrol altına alınmak istenen giriş-çıkışlar, molalar, yemek aralarının takibi gerçekleştirilir.

  Personel Devam Kontrol Sistemlerinde Parmak İzi Kullanımı

  Personel devam kontrol sistemleri kapsamında kullanılan parmak izi okuyucular ile personelin parmak izi sisteme tanıtılır ve personel, kontrol altına alınmak istenen giriş-çıkışlar, molalar, yemek aralarının takibini parmak izini okutarak gerçekleştirir. Ellerin çok kirlendiği üretim tesisleri ya da eldiven kullanımının zorunlu olduğu tesisler haricinde kontrol verimli bir şekilde sağlanır.

  Personel Devam Kontrol Sistemlerinde Yüz Tanıma Sisteminin Kullanımı

  Personel devam kontrol sistemleri kapsamında kullanılan yüz tanıma sistemleri ile personelin yüzü sisteme tanıtılır ve personel, kontrol altına alınmak istenen giriş-çıkışlar, molalar, yemek aralarının takibini yüzünü taratarak gerçekleştirir. Maske, baştan korumalı kıyafet giyilmesinin zorunlu olduğu üretim tesisleri haricinde kontrol verimli bir şekilde sağlanır.

  Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) Çözümleri; işletmenin personel giriş-çıkış ve bordrolama süreçlerini, devamsızlık takiplerini etkin bir şekilde yönetilmesine olanak verir.

  Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) Çözümleri konusunda tecrübemizi profesyonel bir çatı altında müşterilerilerimiz ile buluşturuyoruz.
  Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) Çözümleri yazılımlarının komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektekteyiz.
  İşletme sahasında aktif bulunarak tüm işleyişi ilgili birimlerden yerinde analiz ediyor, çözüm odaklı bir yazılımın hazırlanması için gerekli en doğru projelendirmeyi planlıyoruz.

  Yazılım için en uygun kurguyu oluşturarak işletmenin sisteme değil, sistemin işletmeye doğru kanalize olmasını sağlıyoruz.

  Üretimin kontrol altına alınması esnasında yazılımın ve yazılım kapsamında kullanılacak olan cihazların sisteme adaptasyon süreci için; kurulum ve eğitim danışmanlığı, teknik destek danışmanlığı, yazılım geliştirme danışmanlığı ve otomasyona geçiş danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.