Tel: 0216 442 27 09

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Üretim Kaynak Planlama ve Yönetme (MRP II)

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, çizelgeleme ve envanter kontrol sistemidir.

Bir MRP sisteminin temel işlevleri şunlardır: stok kontrolü, malzeme faturası işlenmesi ve temel zaman çizelgesi. MRP, kuruluşların düşük envanter seviyelerini korumasına yardımcı olur. Üretim, satın alma ve teslim etme faaliyetlerini planlamakta kullanılır.
Şirketler, satın aldıkları malzemelerin çeşitlerini ve miktarlarını kontrol etmeli, hangi ürünlerin hangi miktarlarda üretileceğini planlamalı ve mevcut ve gelecekteki müşteri taleplerini mümkün olan en düşük maliyetle karşılayabilmelerini sağlamalıdırlar.

Üretimde kullanılacak olan ham madde, sarf malzeme miktarlarını sipariş miktarından az satınalmasının yapılması durumunda ya da yanlış satınalma yapılması durumunda, ürün tedariği ile ilgili işletmenin yapmış olduğu sözleşme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe sorunuyla karşı karşıya kalınabilir.

Bunun yanında, ihtiyaç fazlası satın alma gerçekleştirilmesi de maddi kayıp ile sonuçlanacak ve işletmenin finans yönetiminde soruna sebep olacaktır. Zaman ayarlaması yapılmadan başlatılan üretim, sipariş sürecinin sekteye uğramasına neden olabilir.

Aynı zamanda üretimde bulunan personelin verimli bir şekilde görevlendirilmemesi de hem personel hem de zaman ve zamana bağlı maddi kayıplara yol açar. Bu ve buna benzer sorunların üzerinden gelebilmek için malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ve üretim kaynakları planlaması (MRP II) çözümleri sunmaktayız.

MRP'in amacı; ana üretim planı ve mevcut kapasiteyi de göz önüne alarak daha gerçekçi malzeme ihtiyaç planı ve üretim planı elde edebilmektir.

MRP II'nin amacı; imalat kaynak planlaması, üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir. Talep Yönetimi, üretim planlaması, ürün reçetesi, satınalma yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, kapasite ihtiyaç planlaması, maliyet raporlama ve yönetimi, stok yönetimi, ürün ana verisi, üretim kaynak verisi, üretim saha anlık takip, üretim sipariş yönetimi ve süreç raporlamamalarını kapsamaktadır. MRP ve MRP II birbirlerinden maliyet analizi konusunda ayrılırlar. MRP sistemi stok ve üretim odaklı olarak analiz gerçekleştirirken MRP II bunun yanonda üretim maliyet analizlerini de içeren bir süreç takibi gerçekleştirmektedir.

MRP ve MRP II Sisteminde Talep Yönetimi Nedir?

Talep yönetimi işletmenin ürettiği ana ürün ailesi düzeyinde planlanan satış miktarlarını ve planlanan üretim miktarlarını belirtir. Bu planlanan miktarlar ana ürün ailesi düzeyinde olduklarından sistem içindeki bütün çizelgeleme faaliyetlerini düzenleyici bir etkiye sahiptirler.

MRP ve MRP II Sisteminde Talep Yönetimi Nedir?

Talep yönetimi işletmenin ürettiği ana ürün ailesi düzeyinde planlanan satış miktarlarını ve planlanan üretim miktarlarını belirtir. Bu planlanan miktarlar ana ürün ailesi düzeyinde olduklarından sistem içindeki bütün çizelgeleme faaliyetlerini düzenleyici bir etkiye sahiptirler.

MRP ve MRP II Sisteminde Stok Yönetimi Nedir?

Stok yönetimi bitmiş ürünler, hammaddeler, ara ürünler, alt montajlar, yedek parça ve malzemelerin kontrolünü, takibini gerçekleştirerek stok faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar. Stok kontrol modülü özellikle çizelgeleme ve planlama modüllerine güncel ve geçmiş verileri sağlayarak çizelgeleme ve planlama faaliyetlerinin güvenilirlik oranını yükseltir.

MRP ve MRP II Sisteminde Ürün Tanımı - Ürün Reçetesi Yönetimi Nedir?

Ürün tanımı ise tasarım mühendisliğince geliştirilen ürün yapısını analiz ederek, o ürünü oluşturan tüm hammadde, malzeme, alt montaj ya da ara ürünleri, miktarları ve ürün yapısı içindeki ürüne dahil olma aşamasını da göz önünde bulundurarak, işletmenin ürettiği bütün ürünlere ait ürün reçetelerinin kontrolünü ve takibini yapar. Ürün tanımı, ürün yapısındaki değişiklikleri anında ürün reçetesine yansıtarak bu reçeteyi kullanan modüllerin faaliyetlerini sağlıklı olarak yapmasını sağlar.

MRP ve MRP II Sisteminde Ana Üretim Çizelgesi / Üretim Planlama Nedir?

Ana üretim çizelgesi özel son ürün ve ürün seçenekleri için üretimin belirtilmesidir. Bir ürün ailesi içindeki ürün kalemleri için ana üretim çizelgeleri o ürün ailesi için yapılan üretim planlamasıyla sınırlıdır. Yani ana üretim çizelgesinin toplamı üretim planını verir. Daha net bir ifade ile ana üretim çizelgesi üretim planında belirtilmiş olan ürün gruplarının detaylı ve zaman aşamalı olarak belirtilmesidir.

MRP ve MRP II Sisteminde Malzeme İhtiyaç Planlama Nedir?

Malzeme ihtiyaç planlama modülü, ana üretim çizelgesini bütün bileşenler için bireysel satınalma, imalat ve montaj çizelgelerine dönüştürür. Bu bireysel planlar bazen imalat ve satın alma için öncelik planları olarak anılırlar.

MRP ve MRP II Sisteminde Kapasite İhtiyaç Planlama Nedir?

Kapasite ihtiyaç planlama ise malzeme ihtiyaç planlama çizelgelerini her bir iş istasyonu, iş gücü vs. için kapasite ihtiyaçlarına dönüştürür. Kapasiteyeterli ise imalat ve satınalma işlemlerini başlatır. Eğer kapasite yeterli değilse düzeltmeler için kendisine veri sağlayan planlama ve çizelgeleme modüllerine kapasite ihtiyaçları hakkında geri besleme bilgileri gönderir.

MRP ve MRP II Sisteminde Üretim Takip Yönetimi Nedir?

Üretim sahasında belirlenen prosesler dahilinde ister personel bazlı ister makine bazlı ya da direk toplam üretim bazlı olacak şekilde üretilen ürünün anlık olarak otomatik veri toplama teknolojileri ile sisteme işlenmesi, herhangi bir sorun oluşması durumunda anlık veri bildiriminin yönetime ulaşmasının sağlanması, hammadde ve sarf malzeme stokların üretim gerçekleştikçe anlık olarak düşmesi ve nihai ürün stoğunun doğru orantılı bir şekilde üretim gerçekleştikçe artıya geçmesini sağlayan yönetim sistemidir. Üretim takip sisteminde Barkod teknolojisi yanında Rfid teknolojisi de kullanılabilmektedir. En iyi süreç takibi, saha analizi yapıldıktan sonra işletmenin isteği doğrultusunda yapılandırılır. Daha fazla bilgi için Üretim Takip Sistemi ve Üretim Takip Yazılımları sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

MRP ve MRP II Sisteminde Satınalma Yönetimi Nasıl Yapılır?

Satınalma modülü malzeme ihtiyaç planlama modülünün kendisine gönderdiği satınalma emirlerini satıcılarla ilgili bilgi ve politikaları da göz önünde bulundurarak istenen zamanda ve miktarda imalat ortamında hazır bulundurmaya çalışır. Satınalma modülünde satıcı çizelgeleme faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Satınalma modülü muhasebe bölümüne veri ve ana üretim çizelgesi modülüne de gerekli durumlarda geri besleme sağlar.

MRP ve MRP II Sisteminde Finansal Yönetim Nedir?

Finansal bilgi modülü ise işletmenin finansal planlama faaliyetlerindekullandığı bilgilerin imalat ortamına ilişkin bilgilerin sağlandığı modüldür. Bumodül maliyetlendirme olarak da bilinmektedir. İşletmenin ürettiği ürünler için kullandığı malzeme, alt montaj ya da hammaddelere ilişkin miktar ve maliyet bilgileri, belirli bir ürünü üretmek için gerekli olan işlem zamanı, iş gücü zamanı vs. gibi bilgiler MRPII’nin değişik modüllerinde mevcuttur. Bu bilgiler maliyet dağıtım yöntemleri kullanılarak son ürünlere ve alt montaj vs. ilişkin birim maliyetler ortaya çıkarılabilir. İşletme bu bilgilere dayanarak alt montaj ve bileşenlere ilişkin olarak satın al / imal et kararı verebilir.

MRP ve MRP II Sisteminde Temel Modüllerin Yanında Hangi Yönetim Modülleri Yapılandırılır?

Bir MRP ve/veya MRP II sisteminin ana bileşenleri yanında iş planlama yönetimi, kaynakihtiyaç planlama yönetimi, kaba kapasite planlama yönetimi, ürün dağıtımı planlama yönetimi gibi modüller de sisteme dahil edilerek üretim süreci tam anlamıyla analiz edilebilir seviyeye gelmektedir.

Malzeme İhtiyaç Planlama ve Yönetme (MRP)sistemleri; stok maliyetlerinin düşürülmesi, programlama etkinliğinin iyileştirilmesi, pazardaki değişikliklere hızlı cevap verebilme gibi işlevlere yardımcı olur.

MRP ve MRP II Çözümleri konusunda tecrübemizi profesyonel bir çatı altında müşterilerilerimiz ile buluşturuyoruz.

MRP ve MRP II yazılımının komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektekteyiz.
İşletme sahasında aktif bulunarak tüm işleyişi ilgili birimlerden yerinde analiz ediyor, çözüm odaklı bir yazılımın hazırlanması için gerekli en doğru projelendirmeyi planlıyoruz.

Yazılım için en uygun kurguyu oluşturarak işletmenin sisteme değil, sistemin işletmeye doğru kanalize olmasını sağlıyoruz.

Üretimin kontrol altına alınması esnasında yazılımın ve yazılım kapsamında kullanılacak olan cihazların sisteme adaptasyon süreci için; kurulum ve eğitim danışmanlığı, teknik destek danışmanlığı, yazılım geliştirme danışmanlığı ve otomasyona geçiş danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.