HakkımızdaNeden Pera Yazılım?İnsan KaynaklarıReferanslarBize Ulaşın
Özel Yazılım Çözümlerimiz
Firmanıza özel yazılım çözümleri ile tanışmanın zamanı geldi! Kendi kurgunuza özel, sizin için yapılandırılmış özel yazılım çözümleri ile kontrol artık sizde!

Özel Yazılım, bir işleyişin sitematik ve standartlara uygun olarak sağlıklı bir şekilde çalışması noktasında ihtiyaç olmaktadır.

Karmaşık süreçleri planlı bir şekilde yönetme, yoğun iş süreçlerinde zamandan tasarruf etme, veri kaybının önüne geçme, sağlıklı veri analizi, güvenilir raporlamalar ve kaliteli hizmet için birçok kurum özel yazılımı tercih etmektedir.

Aynı sektörde olmasına rağmen her kurumun kendine özgü bir işleyişi ve iş prosesleri vardır. Ticari ve uygulama yönünde zamanla artış göstererek işleyiş alışkanlığı kazanan bir işletmenin genel olarak hazırlanmış bir paket programdan alacağı performans ile kendisi için özel geliştirilen ve tam ihtiyacına yanıt veren özel yazılımdan alacağı performans arasında çok büyük fark vardır.
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Nedir?
İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, ekipman, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını       sağlayan, tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve birbirleri ile anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre yönetimini olanaklı kılan  sistematik yazılım bütününe verilen genel isimdir.
MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) Nedir?
Stok yatırımlarını minimuma indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, alıcıya karşı yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.
MRP II (Üretim Kaynakları Planlaması) Nedir?
Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.
MPS (Ana Üretim Çizellgesi) Nedir?
Belli bir planlama dönemi içerisinde satılacak veya üretilecek tüm malzemelerin hangi tarihte ve ne miktarda temin edileceğini gösteren çizelgedir. Aynı zamanda MRP ve MRP-II nin girdisidir.
CRP (Kapasite İhtiyaç Planlama) Nedir?
Üretim planlarını gerçekleştirmek için eldeki imkanlar doğrultusunda iş gücü ve makine kaynaklarına duyulan ihtiyacın belirlenerek oluşan iş yüklerinin dengeli bir biçimde dağıtılmasıdır.
BOM (Ürün Ağaçları - Reçeteleri) Nedir?
CRM  (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?
Satıcıların müşterileri daha iyi tanıyarak onların ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri satmak sureti ile müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini arttıran bütünsel ilişkilerin yönetimidir.
Ürün ağacı, ana üretim planında bir ürünü oluşturan bileşenler ve hammaddelerin tanımlanması veya listelenmesidir.
SCM  (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?
Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.
B2B - B2C E- Bussiness (E-Ticaret) Nedir?
İnternet üzerinden Ticaret Fonksiyonları olarak en sade hali ile anlatabiliriz.
B2B= Business to Business; Firmadan Firmaya yönelik E-Ticaret yöntemidir.
B2C= Business to Customer. Firmadan müşteriye yönelik E-Ticaret Yöntemidir.
EDI (Elektronik Bilgi Alışverişi) Nedir?
Belli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, iki şirketin iş bilgilerini elektronik ortamda birbirlerine aktarmalarını ifade etmektedir.
HRM (İnsan Kaynakları Yönetimi) Nedir?
İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir.
RCCP (Kaba Kapasite Planlama) Nedir?
JIT (Tam Zamanında Üretim) Nedir?
İşletmelerin, bütünleşik kaynaklarına ya da anahtar iş bölümlerine yoğunlaşır. Ana amacı, ana üretim çizelgesinin uygulanabilirliğini test etmek, en yüksek üretim planının başarılması için gereken kaynakların durumunu sağlamaktır.
İsrafı ortadan kaldırmak, ürünleri istenilen  zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretip, doğru yere nakletmek prenibine dayanır. Üretimi ve verimliliği arttırmak ana hedeflerindendir. Üretim esnasında bir sonraki işlemin üretimini de göz önüne tutarak iş sırasını belirler. Depolama işleminde sipariş verme seviyesine gelindiğini ve bu noktadan sonra siparişin karşılanması gerektiğini bildiren bir strateji sayesinde en verimli depo hacmi ve üretim devamlılığı sağlanmaktadır.
TQM (Toplam Kalite Yönetimi) Nedir?
Organizasyon içindeki herkesin müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, müşteri memnunieytini garanti etmek adına, ürün kalite gelişimine katkıda bulunmasını gerektiren bir stratedir. Üretim sürecinin her noktasında tüm çalışanların  fikirleri sistem içerisinde alınmakta ve çalışanların kaliteye dahil edilmeleri sağlanmaktadır.
TPM (Toplam Üretim Bakımı) Nedir?
Günlük üretim içerisinde tüm çalışanların katkısıyla üretimde kullanılan araç ve makinelerin düzenli olarak bakımının yapılması, arızaların önlenmesiyle kayıpların azalması ve verimliliğinin arttırılması için yapılandırılan bir sistemdir.
CIM (Bilgisayarla Bütünleşik Üretim) Nedir?
Şirketlerin dizayn, üretim, dağıtım, satış sonrası servis ve destek alanlarındaki operasyonlarını bilgisayar destekli, bilgi teknolojileri ile bütünleşik bir şekilde yürütülmesini ifade etmektedir. CIM uygulamaları ile satış sonrası prosedyonel yaklaşım ile kalitenizi ve güvenilirliğinizi artırabilirsiniz.
Özel yazılım projelerine birçok firma kuşkuyla bakmaktadır. Bunun nedeni olarak, piyasada başarılı bir şekilde hayata geçirilememe yüzdelik oranının yüksek olmasıdır.

- Proje tamamlanmadan iptal edilirse,
- Proje tasarlanmış bütçesini aşarsa,
- Proje öngörülen tamamlanma süresinden daha uzun sürerse,
- Proje önceden belirlenen özellik ve işlevlerin daha azını karşılarsa,
   bir proje başarısız sayılmaktadır.

Araştırmalara göre, konu olan projelerin sadece %16'sı planlanan bütçe ve
zamanda gerçekleştirilebilmiştir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, projeye başlarken iyi bir planlamanın yapılmaması, iş akışının doğru analiz edilememesi, proje algoritmasının yetersiz olması ve projenin geleceğe yönelik gelişimini öngörememektir.

- Yazılım projelerinin öngörülen teslim tarihleri ve zamanında yetiştirme,
- Yazılım uygulamasını geliştirme maliyeti ve gereksinim duyulan kaynakları aşmaması,
- Yazılımın teslimindeki kaliteli ve güvenilirlik düzeyi,
- Yazılımın işleyişindeki öğrenme ve kullanım kolaylığı,
- Problem olduğunda müşteri desteği ve hizmet seviyesi,
- Uygulamanın olgunluk kazanması sırasında değişiklik ve sürdürülebilirlik kolaylığı,

gibi niteliklerini barındıran bir proje başarılı bir proje sayılmaktadır.

Pera Yazılım ve Danışmanlık olarak hayata geçirmek amaçlı başladığımız tüm projelerimizi başarılı bir şekilde tamamlamış olmanın özgüveni içinde özel yazılım projelerinizi hayata geçirmeyi teklif ediyoruz.

Teminatımız, referanslarımız olup istediğiniz zaman müşterilerimiz için geliştirmiş olduğumuz projeleri yerlerinde inceleyip müşterilerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Birçok özel yazılım projesini bünyesinde hayata geçiren firmamız, istenilen sistem konusunda profesyonel tecübesi ve sınırsız donanım programlama, sınırsız platform programlama ile siz değerli müşterilerinin her zaman yanında bulunmaktadır.

Firmamızın daha önceden gerçekleştirdiği  ve deneyim sahibi olduğu Özel yazılım projeleri hakkında bilgi vermek gerekirse;
Design by Pera Yazılım & Danışmanlık