HakkımızdaNeden Pera Yazılım?İnsan KaynaklarıReferanslarBize Ulaşın
Proje Yönetimi
Sektörü ne olursa olsun bir işletme için en önemli konulardan biri proje takibini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek ve sağlıklı bir müşteri hizmeti sunabilmektir.
Projelerin takibi bireysel gerçekleşebileceği gibi, bir müşteriye ait birden fazla projenin hem ayrı ayrı hem de toplam takibini gerçekleştirecek şekilde de planlanabilmektedir.
Proje takibi ile tüm projeleriniz kontrolünüz altında olur ve gerçek kar / zarar analizinizi yapmanıza yardımcı oluri

Sistem Yapılandırması / Ayarlar

Proje bazlı çalışan firmalar için en büyük problem proje takibini gerçekleştirmektir.

Müşteri bazlı proje takibini gerçekleştirmek için yapılandırılmış Proje Yönetimi programı ile tüm projelerinizi anlık olarak takip ederek yönetebilirsiniz.

Proje Yönetimi, 6 ana modülden oluşmaktadır;

- Yakın Zamanda Ne Var?
- Proje Takip
- Müşteri Kartları
- Proje Kartları
- Finans
- Ayarlar

Yönetici olarak sistem açıldığında ilk olarak kullanıcı tanımları yapılandırılır. Sisteme giriş yetkisi oluşturulacak kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifre bilgisi yazılarak kaydedilir.

Sistem ana ekranda tüm modüllere erişim sağlanacak butonlar bulunmaktadır.

Ana ekran üzerindeyken, bugün bekleyen hatırlatma ve bekleyen proje adetleri anlık olarak görülür. Her detay ve işlem yapmak için modüllere girilmesi gerekmektedir.

Yakın Zamanda Ne Var?

Yakın Zamanda Ne Var modülü, bir nevi hatırlatma mantığında işlev görmektedir. Projeye ait yapılacak işler, ödemeler, tahsilatlar, plantılar ve akla gelinecek her türlü konu için bu modül işlevsel olarak kullanılabilmektedir.

Diğer modüllerle olan entegresi ile proje bazlı girilen hareketlerin anlık olarak hatırlatmaya yansıyabileceği gibi bağımsız hatırlatmalar da sisteme bu modül dahilinde işlenebilir.

Yeni bir hatırlatma eklemek için tek bir butona basmak ve sorulan birkaç veriyi doldurarak tarih / saat ayarlaması yapmak yeterli olacaktır.

Sistem açık olduğu sürece tüm hatırlatmalar, girilen tarih ve saat baz alınarak otomatik olarak hatırlatılacaktır.

Hatırlatmalar arasında gelişmiş filtreleme özelliği ile arama yapabilir, ilk ve son hatırlatma tarihi / saati, firma, aktif ve pasif hatırlatmalar olarak sorgulanabilir.

Müşteri Kartları

Projelerin bağlı olduğu müşteriler sisteme Müşteri Kartları modülünden erişim sağlanarak işlenir.

Müşteri kartları tanımlanırken;

- Firma Ünvanı
- Sektör Grubu
- Web İletişimi
- Telefon
- Fax
- Adres / Konum
verileri girilerek sektöre göre, konuma göre arama yapmanıza ve müşteri listesini raporlamaya olanak  verir.

Her müşteri altına sınırsız yetkili tanımlanabilmektedir. Yetkilileri, firmadaki pozisyonuna göre iletişim bilgileri ile birlikte tanımlayarak proje sorumlularına ve hedef kişilere anlık erişim sağlanır.

Proje takibi gerçekleştirebilmek için projenin yapıldığı müşteri sisteme öncelikli olarak tanımlanmalıdır.

Proje Kartları

Müşterilere bağlı projelerin tanımlamaları, Proje Kartları modülünden gerçekleştirilir.

Sistemde bir proje takibi gerçekleştirebilmek için öncelikle müşteri kartının, akabinde proje kartının tanımlanması gerekmektedir.

Proje kartı oluşturulurken, müşterinin ilk talep tarihi, proje grubu, proje adı gibi bilgiler sisteme girilir, projenin hangi müşteriye ait olduğu ve hangi yetkilinin sorumlu olduğu bilgisi, tanımlanan müşteri kartlarından seçilir.

Proje kartları, proje durumu, proje grubu, firma, türü ve aranacak ekstra kelimeye göre filtrelenir özelliktedir.

Proje kartları tanımlanan gruplamalara göre listelenerek ortalama sektörel proje analizine ulaşılabilir.

Proje Takip

Sistemdeki projeler, proje takibinin gerçekleşebilmesi adına Proje Takip modülünde izlenir.Proje takip, 5 aşamada kademeli olarak gerçekleştirilir; bejkeyen projeler, mevcut projeler, sözleşmesi devam eden projeler, tamamlanmış projeler ve iptal projeler.

Yeni bir proje tanımlandığında, gerekli takiplerin gerçekleşmesi adına sistem tanımlanan projeleri Bekleyen Projeler adı altında listeler.

Bekleyen projeler listesindeki projeleri, durumlarına, proje grubu, firma ve aranacak ekstra kelimeye göre filtreleyebilir, bekleyen proje ile ilgili durum bilgisi girilebilir.

Bekleyen projeler listesindeki bir proje onaylandığında, listeden seçilir ve projenin detay ekranı açılarak gerekli onay işlemi yapılır. Teklifin onay tarihi, teklif tutarı, sözleşme bitiş tarihi ve proje teslim tarihi verileri girilerek kaydedildiğinde, seçili proje bekleyen projelerden çıkarak mevcut projeler listesine geçer.

Mevcut projeler ekranında, onaylanan tüm projeler listelenir ve isteğe bağlı filtrelenerek analizler çıakrtılabilir. Mevcut projelere de bekleyen projelerdeki gibi filtrelemeler kullanılır ve durum bilgisi girilebilir. İş teslimi yapılması akabinde proje Tamamlanmış projeler listesinde görülür. Projeler, sürecin her aşamasında iptal edilebilir ve İptal Projeler alanında kayıtlı tutulabilir.

Finans

Proje takibin en kontrole ihtiyaç duyan yeri finansman ayarlamasıdır. Muhasebe departmanları, kendi ön ve genel muhasebe programlarında cari hesabını tutmalarından dolayı, proje bazlı bir hesap analizini rahatlıkla tutmak için ideal bir programdır.

Toplam proje tutarını, proje onayı akabinde sisteme alan program, yeni fatura girişlerini, proje ek bedellerini, proje giderlerini ve proje adına alınan tahsilat verilerini analiz ederek toplam proje tutarı, net proje tutarı, toplam tahsilat tutarı, kesilen fatura tutarları, kesilen ve kesilecek olan kdv tutarlarını ve kdv hariç proje alacaklarını proje bazlı, müşteri bazlı ve ekstra aranacak kelime bazlı olarak filtreleyerek projelere yönelik finans analizi yapılmasını sağlar.

Proje finansmanını anlık olarak takip ederek potansiyel iş gücünü, alacak hesaplamasını ve toplam proje maliyetini kontrollü bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

Her proje altına birden fazla hareket girilebilir, proje bazlı yapılan işlemler listelenebilir fonksiyondadır.

İşlemlere ait değerler kdv hariç olarak sisteme işlenir ve kdv değerleri ayrıca girilir. Böylelikle proje kdv takibinin de anlık olarak yapılması sağlanır.

Design by Pera Yazılım & Danışmanlık